PolskiEnglish

Podpisanie umowy z Wykonawcą

W dniu 30.07.2015 r. podpisano umowę na wykonanie  zadania pt."Roboty budowlane-Budynek świetlicy wiejskiej w Bardach" Wykonawcą umowy jest firma Usługowy Zakład Ogólnobudowlany  Mariusz Kłusek z Rzęcina. Wartość umowy wynosi 121 922,70 zł brutto.Termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na 29.09.2015r.