PolskiEnglish

Konferencja w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"

W dniu 16.12.2016 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowy stan realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Został podsumowany dotychczasowy stan realizacji oraz przedstawiony plan realizacji na ostatni okres sprawozdawczy projektu. Podczas spotkania omówiony został rozszerzony zakres projektu.