PolskiEnglish

Podpisanie umowy na realizację projektu

 W dniu 7.11.2014r. podpisano umowę na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich" o wartości 5 163 105,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 2 671 926,00 co stanowi 51,75% kosztów kwalifikowalnych.